Pret-geju naidu grupas vēlas, lai tās pārtrauc saukt par pret-geju naidu grupām

09 Sep, 2017
Homofobās naidu grupas pieprasa, lai mediji pārstāj viņus saukt par homofobām naidu grupām.


Virkne fundamentālistu un alternatīvi labējo grupu šonedēļ cenšas apstrīdēt ekstrēmismu ‘sargsuni’ Dienvidu nabadzīgo tiesību centru (Southern Poverty Law Center).


Šis centrs (DNTC) ir sekojis līdz nacionālistu, neo-nacistu un pret-LGBT grupu pieaugumam visa ASV, ziņojot par tādu grupu aktivitātēm kā Kukluksklans un balto varas piekritēju Nacionālā Apvienība. Bet šonedēļ vēstulē pāris grupas, kuras aktīvi darbojas, lai izplatītu naidu pret LGBT sabiedrību, pieprasījušas, lai mediji pārstāj izmantot DNTC ‘naidu grupu’ definīciju.


Vēstulē grupas pieprasīja, lai mediji “pārstāj izmantot DNTC datus un viņu dažādos sarakstus un kartes savā reportēšanā.”